Henkilötiedot, asiakasrekisteri ja hankitut asiakastiedot


Olen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä niiden henkilötietojen osalta, joita käsittelen tilintarkastustoimeksiannon yhteydessä. Noudatan voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

Tilintarkastuslain 4 luvun 9 §:n edellyttää tilintarkastajaa pitämään asiakasrekisteriä, jossa on asiakkaan nimi, osoite ja toimipaikka.

Asiakasrekisteriä tai hankittuja henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin tilintarkastuslain tai muun lainsäädännön tarkoittamiin työtehtäviin.
Tilintarkastus Eeva Hiltunen Oy

eeva[at]eevahiltunen.fi
+358 50 3456 734
Länsikatu 15, rakennus 4B, 80110 Joensuu
Käyntiosoite: Linnunlahdentie 2, rakennus 4B

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.